NÜKLEER ENSTRÜMANTASYON BİLEŞENLERİNÜKLEER SPEKTROSKOPİ SİSTEMLERİ 2:HVPS,YÜKSELTEÇ,AYIRICI,ADC,SAYICI/ZAMANLAYICI, TEK KANALLI ANALİZÖR