Na't

Adresi açmak için http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c32/c320308.pdf bağlantısını tıklayın.