Statik kavramı, vektörler ve temel işlemleri ile moment kavramlarının soru çözümleri ile tanıtılması. Rijid cisimlerin dengesinin incelenmesi ve kütle/ağırlık merkezi kavramlarının tanıtılması.