ZTO210 GENEL BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Ziraat Mühendisliği eğitimi gören öğrencilere teorik ve uygulamalı derslerde bitki fizyolojisi bilgilerinin kazandırılması

Eğitimci: Ali İNAL