İLE132 Siyaset Bilimi

Birinci sınıfın bu zorunlu dersi öğrencileri siyasetin temel kavramlarıyla tanıştırmayı, siyasal ideolojiler hakkında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Siyaset, toplumsal sınıflar, iktidar, egemenlik, devlet, hegemonya, sivil toplum, kamusal alan, vatandaşlık, demokrasi, laiklik, kültür, kimlik, siyasete katılma, siyasal partiler ve baskı grupları derste ele alınacak başlıca kavramlardır. Ders kapsamında öğrenilip tartışılacak siyasal ideolojiler ise şunlardır: Liberalizm, muhafazakârlık, Marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, milliyetçilik, faşizm, İslamcılık ve Çevrecilik.

Eğitimci: Gökhan Atılgan