Konu özeti

 • Sistemin Öğrencilere Açılması ve Yüzyüze Yapılacak Dersin İlanı

  Öğrencilerin haber toplama ve yazma teknikleri konusunda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak üzere tasarlanan bu ders elektronik ortamdan yararlanılarak sürdürülmektedir. Hazırlanan eğitim içerikleri ve haber uygulama modülleri Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin desteği ile oluşturulan bir sistem üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu aşamada sistemin öğrencilere açılması takip edilmekte ve öğrencilerle yüzyüze yapılacak olan tanıtım dersinin tarihi ve saati ilan edilmektedir.

  • Öğrencilerin ders ve uygulama hakkında bilgilendirilmesi

   Bu aşamada yapılan yüz yüze derste öğrencilere ders, sistem ve uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte ve öğrencilerin sisteme bilgilerini doğru şekilde girmeleri için gerekli uyarılar yapılmaktadır.

  • Birinci Haber Uygulaması Birinci Turunun Başlatılması

   Bu aşamada birinci haber uygulaması için haber senaryosu ve uygulama modülü hazırlanarak öğrencilerin erişimine açılmakta ve öğrencilere birinci haber uygulamasının birinci turunun başladığı bilgisi iletilmektedir. Uygulama hakkında gerekli bilgiler ve uygulamanın hangi tarihler aralığında erişime açık olacağı öğrencilere sistemde bulunan haber forumu aracılığı ile duyurulmaktadır. Öğrencilerden belirlenen son tarihe kadar ilk tur haberlerini yazarak göndermeleri beklenmektedir.

   Burada öğrencilerden ham bilgileri ve arşivden çıkarıldığı varsayılan arka plan bilgilerini iyi analiz etmeleri, haber için soruşturulması gereken önemli bilgileri ayırt etmeleri, doğru soruları doğru kaynaklara sorarak olayla ilgili önemli ve güncel bilgilere ulaşmaları, ham bilgiler ve arka plan bilgilerinde yer alan bilgi ve yazım hatalarını fark ederek düzeltmeleri, ellerinde bulunan tüm bilgileri analiz ettikten sonra haber için gerekli ve önemli bilgileri seçerek haberlerini beklenen formata uygun biçimde yazmaları beklenmektedir.

   • Öğrencilerin Birinci Haber Uygulaması Birinci Tur İçin Haberlerini Yazıp Göndermeleri

    Bu aşamada öğrenciler belirlenen son tarihe kadar haberlerini yazarak sistem üzerinden göndermektedir. Haber yazma ve gönderme hızı da değerlendirmede önemli olduğu için haberini önce gönderen öğrenciler aşamalı olarak daha yüksek puan almaktadır.

    • Birinci Haber Uygulaması Birinci Tur Haberlerin Değerlendirilmesi

     Bu aşamada öğrencilerin gönderdikleri haberler öğretim elemanları tarafından biçim ve içerik yönünden değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler haberlerini düzeltmeleri için öğrencilere gönderilmektedir.

     • Birinci Haber Uygulaması İkinci Turunun Başlatılması

      Bu aşamada uygulama belirli bir tarih aralığı için tekrar erişime açılmaktadır. İkinci turun başladığı, belirlenen son tarihe kadar ikinci tur haberlerin yazılıp gönderilmesi gerektiği ve bu turun sonunda alınan puanların vize puanı olacağı bilgisi forum aracılığı ile öğrencilere iletilmektedir.

      • Öğrencilerin Birinci Haber Uygulaması İkinci Tur İçin Haberlerini Düzelterek Göndermeleri

       Haber uygulamasının ikinci turunda öğrencilerin haber kaynaklarına yeni bir soru sorma hakkı daha bulunmaktadır. Edindikleri yeni bilgileri ve kendilerine gönderilen değerlendirmeleri de dikkate alarak haberlerini yeniden yazan öğrenciler yine belirlenen son tarihe kadar haberlerini öğretim elemanlarına göndermektedir.

       • Birinci Haber Uygulaması İkinci Tur Haberlerin Değerlendirilmesi ve Puanlandırılması

        Birinci haber uygulamasının ikinci turu sonunda öğrencilerin gönderdiği haberler, haber değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmekte ve aldıkları puanlar öğrencilere iletilmektedir.

       • İkinci Haber Uygulaması Birinci Turunun Başlatılması

        Bu aşamada ikinci haber uygulaması için haber senaryosu ve uygulama modülü hazırlanarak yine öğrencilerin erişimine açılmakta ve öğrencilere ikinci haber uygulamasının birinci turunun başladığı bilgisi iletilmektedir. Uygulama hakkında gerekli bilgiler ve uygulamanın hangi tarihler aralığında erişime açık olacağı öğrencilere sistemde bulunan haber forumu aracılığı ile duyurulmaktadır. Öğrencilerden yine belirlenen son tarihe kadar ilk tur haberlerini yazarak göndermeleri beklenmektedir.

        • Öğrencilerin İkinci Haber Uygulaması Birinci Tur İçin Haberlerini Yazıp Göndermeleri

         Bu aşamada ilk uygulamada olduğu gibi öğrenciler belirlenen son tarihe kadar haberlerini yazarak göndermektedir.

         • İkinci Haber Uygulaması Birinci Tur Haberlerin Değerlendirilmesi

          Yine ilk uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da dersin öğretim elemanları öğrencilerin haberleri ile ilgili değerlendirmeleri yaparak öğrencilere göndermektedir.
          • İkinci Haber Uygulaması İkinci Turunun Başlatılması

           İlk uygulamada olduğu gibi bu aşamada uygulama belirli bir tarih aralığı için tekrar erişime açılmaktadır. İkinci turun başladığı, belirlenen son tarihe kadar ikinci tur haberlerin yazılıp gönderilmesi gerektiği ve bu turun sonunda alınan puanların final puanı olacağı bilgisi forum aracılığı ile öğrencilere iletilmektedir.

           • Öğrencilerin İkinci Haber Uygulaması İkinci Tur Haberlerini Düzelterek Göndermeleri

            Bu aşamada yine öğrencilerin haber kaynaklarına yeni bir soru sorma hakkı bulunmaktadır. Edindikleri yeni bilgileri ve kendilerine gönderilen değerlendirmeleri de dikkate alarak haberlerini yeniden yazan öğrenciler yine belirlenen son tarihe kadar haberlerini öğretim elemanlarına göndermektedir.

            • İkinci Haber Uygulaması İkinci Tur Haberlerin Değerlendirilmesi ve Puanlandırılması

             İkinci haber uygulamasının ikinci turu sonunda öğrencilerin gönderdiği haberler, haber değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmekte ve aldıkları puanlar öğrencilere iletilmektedir. Öğrenciler final sınavı hakkında bilgilendirilmekte ve ders sonlandırılmaktadır.