KLİNİK BİYOKİMYA

Klinik biyokimyanın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olunmasını ve mesleki çalışmalarında bu bilgi ve kavramları kullanarak problem çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

1) Biyokimya ve klinik biyokimya 

2) Temel konsantrasyon hesaplamaları 

3) Asit ve baz tanımlarını ve pH hesabı 

4) Biyokimyasal analiz yöntemler ve temel prensipleri 

5) Kan, idrar ve vücut sıvılarında yapılan biyokimyasal analizler 

6) Laboratuvarda kalite kontrol yöntemlerinin kullanımı ve preanalitik etkenler

Ders Öğrenme Kazanımları

1) Biyokimya ve klinik biyokimyanın tanımını yapar.
2) Temel konsantrasyon hesaplamalarını bilir ve çözelti hazırlama için gerekli hesapları yapar.
3) Asit ve baz tanımlarını ve pH hesabını yapar.
4) Biyokimyasal analiz yöntemlerini sıralar ve temel prensiplerini açıklar.
5) Kan, idrar ve vücut sıvılarında yapılan analizlerin sonuçlarını yorumlar.
6) Laboratuvarda kalite kontrol yöntemlerinin kullanımını ve preanalitik etkenleri öğrenir.