Analitik Kimya

Analitik metotlar anlatılarak ECH104 dersinde bu teorik bilgilerin uygulamaları yaptırılacaktır