SAN 217 AVRUPA SANATI TARİHİ I (7-14. YÜZYILLAR)

Hıristiyanlığın yayılışı, Avrupa kıtasının Hıristiyanlaştırılması, Hristiyanlığın kendinden önceki kültürel yapılara eklemlenerek pragmatik bir biçimde Avrupa kültürünün odak noktası haline gelmesi, manastırlar, hac yolları, Haçlılar, rölikler, rölikerler, aziz kültleri bu dersin içeriğinde yer alan temalar arasındadır.