Bilgisayar Destekli Tasarımı dersinde  kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirerek,bilgisayar ortamında üretime yönelik üç boyutlu modelleme yapabilme becerisi kazanmak.