SAR005 Aile İçi Şiddet

Bu dersin amacı aile içi şiddetin nedenleri, sonuçları ve müdahale yöntemleri hakkında aday psikolojik danışmanlarının farkındalıklarını arttırmaktır.