802800715010 / Entegre Havza Yönetimi

Havza tanımı, havzayı oluşturan doğal kaynaklar, ekosistem ve havza, doğal kaynakların planlanması. Havza özellikleri, kirletici kaynaklar, arazi kullanımı, havza planlama esasları, karar destek sistemleri ve araçları (CBS, uzaktan algılama, su kalite ve kantite modelleri, havza modelleri). Doğal afetler ve havza üzerine etkileri, doğal afetlerle mücadelede havza bazında yapılması gereken çalışmalar, AB Su Çerçeve Direktifi ve yönetim yaklaşımları, bütünleşik nehir havzası yönetim anlayışı, nehir havzası yönetim planları unsurları, AB ve Türkiye’de havza yönetiminde gelinen durum. Sorunlar ve yaklaşımlar.

Eğitimci: Yeşim Ahi