ZT303 BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Genel bitki fizyolojisi konusunda bilgi kazandırmak,  kazanılacak olan bu bilgiler özellikle bitki besleme, gübreleme, bitki su ilişkileri konularının temelini oluşturur.   Abiyotik ve biyotik stres türlerini öğrenir.

Eğitimci: özge şahin