HUN-315 KLASİK MACAR EDEBİYATI (DOÇ. DR. SEVGİ CAN YAĞCI AKSEL)

Bu dersin temel amacı öğrencileri Macar edebiyatının klasik döneminin belli başlı temsilcileriyle, eserleriyle ve döneme karakterini veren başat toplumsal-kültürel gelişmelerle tanıştırmaktır. Bunun yanı sıra seçili eserleri derste birlikte çözümlemek, tartışmak ve sunum yapmalarını sağlamak suretiyle eleştirel ve yaratıcı düşünme, metin analiz tekniklerini kullanma, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye katkı sunmak da amaçlanmaktadır.