TUR164 Türk Dil Bilgisinde Temel Kavramlar

Türk Dilbilgisinin dört düzlemine (ses bilgisi-biçim bilgisi-sözdizimi-sözcük bilimi) ait temel kavramlar ve bu kavramlar üzerine yapılan bilimsel tartışma, çalışmalar