Bu derste akademik yaşamanın gerektirdiği titizliğin gösterilmemesinin genel olarak bilimleri, özel olarak da iktisat disiplinini ilgilendiren sonuçları üzerinde duracağız. Amacımız sadece öğrenciler arasında yaygın olan kopya ve intihal değil, profesyonel iktisatçılar arasında sıkça görülen hile, yanıltma, yalan, bilimsel intihal ve bunun gibi akademik etiğin sınırları dışında kalan, dürüst ve sorumlu olmayan davranışların yol açtığı zararların neler olduğunu incelemek, bunlara ilişkin farkındalık yaratmak yoluyla çözümler üzerinde düşünmek olacak. Derslerimizde mümkün olduğunca iktisat disiplinin in sınırları içinde kalacağız. Ancak derste ele alacağımız sorunların felsefi bir arka planı olduğundan, iktisadın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisine ve genel olarak bilim tarihine ve felsefesine ilişkin tartışmalara da değineceğiz.
Anahtar kelimeler: Bilim ahlâkı, bilim etiği, bilimsel suistimal, intihal, yanıltma, hile, bilimsel dürüstlük, iktisat felsefesi, iktisatta yöntem, bilim felsefesi