ZBK427 Yabancı Otlar ve Savaşımı

Bu derste tarım ve tarım dışı alanlarda sorun olan yabancı otların zararları, tanımları, biyolojisi,ekolojisi, mücadele yöntemleri ve herbisitlerle ilgili temel bilgiler verilmektedir.