Sanat ve süsleme sanatları, bezeme, geleneksel Türk sanatı ve terminolojisi, motiflerin kaynakları ve gelişimi, motiflerin anlam-ları, düzenlenme biçimleri kompozisyon sistemleri, motif veya bezemelerin işlenecek yüzeye aktarılması, bitkisel, sembolik, figürlü ve geometrik motiflerin çizim uygulamaları, desen defteri hazırlama, belirlenen temaya göre motif seçimi, seçilen motifler ile takı tasarımı oluşturma.