Genel ekoloji kapsamında verilen bu derste; hayvan ekolojisi ile ilgili olarak 1) tanımlar ve  türlerdeki varyasyonun ekolojik öneminin tartışılması,  2) Biyomlar ve hayvan türlerinin çeşitliliği,  r-K türi keystone tür kavramı,  3) Sıcaklık ve fotoperiyodun hayvanlar üzerine etkisi, alle, bergman, gloger gibi kuralların tartışılması,  4) Tür için ve türler arası etkileşimler, herbivori etkisi, 5) Populasyonların analizi, büyüme modelleri, 6) Habitatlardaki biyoçeşitliliğin sayısal analizleri, 7) Hayatta kalma eğrileri, yaş eğrileri, 8) Biyologlar için yönetmeliklerle düzenlenmiş ekolojisinin uygulama alanları gibi ana başlıklar altında konular işlenerek öğrencilere temel kavramlar öğretilerek, ekolojik sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yaklaşımlar geliştirebilme, ekoloji kapsamında analitik düşünme ve yorumlama ve uygulamaya yönelik yetenek kazandırılmak amaçlanmıştır