Açısal uzaklığın pratik ölçüm yöntemleri, takım yıldızları, koordinat sistemlerinin gökyüzünde uygulaması, gök haritasının kullanımı, akan yıldız ve kuyruklu yıldız gözlem tekniği, teleskop yardımıyla Güneş ve değişen yıldız gözlemleri, bu gözlemlerin indirgenmesi, ışık eğrisinde minimum zamanının belirlenmesi. Rapor hazırlatma.