Bu dersin amacı, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere, Güneş Sistemi’mizin üyeleri (Güneş, gezegenler, uydular, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar) hakkında temel ve güncel bilgileri vermek ve bu konularda düşünme / yorum yapabilme yeteneklerini geliştirmektir.