Soma vücut, beden loji bilim anlamına gelir.  Somatoloji de buradan hareketle vücut bilimi olarak tanımlanmıştır.  Antropoloji bilimi insanı incelerken iki önemli özellik üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürür.  Bunlardan ilki insan vücudunun ölçülebilen özelliklerinin metrik olarak incelenmesidir.  Ölçülebilen özellikler antropometri teknikleri yardımıyla ölçülüp değerlendirilebilir.  İnsan vücudunu incelerken kullanılan ikinci özellik ise ölçülemeyen özelliklerin yani adına antroposkopi denilen yöntemin kullanılmasıdır.  Bu yöntemde insan derisinin yapısı, göz şekli, kıl sistemi, saç şekli, saçın niteliği, göz plileri, yüz şekli, ağız ve burun şekli gibi özellikler tanımlanır.