SOS313 GELİŞME VE AZGELİŞME SOSYOLOJİSİ

Derse öncelikle ilgili kavramlarla ilişkisinin kurulması yolu ile gelişme kavramının ne olduğu ve de ne olmadığının tartışılması ile başlanacaktır. Gelişme sosyolojisinin değişen dünya koşullarında Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler açısından anlamı ve de geleceği irdelenmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken bu alandaki klasik denebilecek tartışmalara yer verildikten sonra yeni tartışmalara kısa değinilerde bulunulacaktır. Dersin esas amacı öğrenciye belirli bir teorik donanım düzeyi ile gelişme konusunda yapılmış çalışmaları değerlendirme becerisini kazandırmaktır. Ders için öğrenciden beklenen, konu ile ilgili bir çalışmayı ele alıp derste verilen tartışmalar ışığında bir ödev hazırlamalarıdır. Hazırlanacak ödev finalin %40’ını oluşturacak ve en geç final tarihinden bir hafta önce teslim edilecektir. Ödev rapor yazım ilkelerine uygun olarak yazılacaktır. Öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için dördüncü haftadan itibaren dersin ilk yarısı hocanın genel bir girişinden sonra ikinci yarısı öğrencilerin konu ile ilgili kaynakları sunma ve tartışmaları biçiminde yürütülecektir. Bu sunumlar zorunlu olmayıp sunum yapan öğrencilerin final notuna 5-10 puan eklenecektir.


Eğitimci: Hayriye Erbaş