SOS314 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ

Göç olgusunun tarihsel gelişiminin ele alınarak günümüze değin geçirdiği süreç ve günümüzde aldığı biçimlere ilişkin tartışmaların ele alınmasının yanı sıra, farklı ülkelerde göçmenlerin durumu ve göçmenlere uygulanan politikalar bu dersin çerçevesini oluşturmaktadır.

Bu derste öğrencinin göç ve göçmenlik ile ilgili tartışmalar konusunda bilgilendirilmesi bu dersin esas amacını oluşturmaktadır. Farklı grupların bir arada yaşama olanaklarının ne olduğu ya da olabileceği konusunda yürütülen tartışmalardan haberdar olmak daha demokratik bir toplumda yaşayabilmenin yolları üzerinde öğrenciyi düşünmeye yöneltmek bu dersin bir diğer amacını oluşturmaktadır.  

Hazırlanacak Ödev Finalin %30’unu oluşturacak ve sunum yapanlar en geç final tarihinden iki hafta sunum yapmayanlar ise ödevlerini finalde teslim edeceklerdir. Öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için dördüncü haftadan itibaren dersin ilk yarısı hocanın genel bir girişinden sonra ikinci yarısı öğrencilerin kaynakları sunma ve tartışmaları üzerinden yürütülecektir.

Ödevler rapor yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Ödevlerde doğrudan alıntı tırnak çift işareti içinde metin akışını bozmadan hem kitap hem de makale için alıntının yapıldığı sayfa no verilir. Örneğin (kaya, 2010:25) Ancak dolaylı alıntı yani metni özetleme biçimindeki alıntı için normal metin biçimi ile örneğin (Erbaş, 2005: 30-35) biçiminde sayfa aralığı verilir. Bu hem kitap hem de makalede alıntı için geçerli. Ancak direk uzun alıntı yapılırken ana metinden daha içerden ve küçük puntolar ile alıntı yapılır. Sayfa no sadece genel değerlendirme ve dolaylı alıntı yapıldığında verilmez ancak kaynak belirtilir. Örneğin göç konusunda yapılan çalışmalar (Miles, 1990; Unat, 2003 gibi).   

Eğitimci: Hayriye Erbaş