Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku

Avrupa bütünleşmesinin hukuka dayalı ve ortak hukuk düzeni yaratmaya yönelik bir bütünleşme hareketi olduğu yaklaşımı ile ele alınan bu derste, Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı ve hukuk düzeninin kendine özgü nitelik ve özellikleri incelenmektedir. Bu çerçevede, Avrupa bütünleşmesinin kendine özgü hukuk düzeninin kuruluşu, kaynakları ve yapısal özellikleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Derste temel olarak hukuksal bir yaklaşım izlense de, amaç Avrupa Birliğinin mevcut hukuki yapısının ve kurallarının ortaya konması ve açıklanmasından çok, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa bütünleşmesinde oynadığı rolün ve söz konusu hukuk kurallarının hangi siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda meydana geldiğinin irdelenmesidir.