Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma Yaklaşımları

UNESCO’nun 32. Genel Konferansı kapsamında 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen, Türkiye’nin 2006 yılında Taraf olduğu “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” UNESCO’nun temel kültür sözleşmeleri arasında yer almaktadır. Ders kapsamında Somut olmayan kültürel miras kavramı ve Sözleşmede yer alan "sözlü anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve el sanatları geleneği" olarak tanımlanan alanlarında her biri farklı stratejiler gerektiren koruma yaklaşımları incelenecektir.