SOS242 GIDA VE TARIM SOSYOLOJİSİ

Dersin işlenişine öncelikle öğrenciye konu ile ilgili kuramsal tartışmaları sunma ile başlanıp ardından daha olgusal düzeyde tartışmalar yürütülecektir. Bu süreç öğrencinin belli bir teorik donanım düzeyi ile ilgili konuları analiz edebilmesini sağlayabilme amacı taşımaktadır. Ders için öğrenciden beklenen, konu ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış bir köy, tarımsal yapı çözümlemesini ya da köyün toplumsal yapısını içeren bir köy romanını seçip derste verilen tartışmalar ışığında değerlendiren bir ödev hazırlamalarıdır. Hazırlanacak ödev finalin %30’ini oluşturacak ve en geç final tarihinden iki hafta önce teslim edilecektir. Ödev akademik rapor yazma ilkelerine (kaynak kullanma, kaynakça verme önemli) uygun olarak yazılacaktır. Öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için dördüncü haftadan itibaren dersin ilk yarısı hocanın genel bir girişinden sonra ikinci yarısı öğrencilerin konu ile ilgili kaynakları sunma ve tartışmaları biçiminde yürütülecektir. Bu sunumlar zorunlu olmayıp sunum yapan öğrencilerin final notuna sunumun niteliğine göre 5-10 puan eklenecektir.


Eğitimci: Hayriye Erbaş