Çevrenin  bileşenleri olan hava, toprak ve su kaynaklarının tanımlanması;ekolojik öneminin vurgulanması ve çevre kirliliği olgusunun hava kirlililiği, su kirlililiği ve toprak kirlililiği gibi bileşenlere ayırmak suretiyle irdelenmesi;  çevre kirliliğinin tarımsal ve endüstriyel kaynaklarla ilişkisi, atık yönetimi ve Çevre Etki Değerlendirmesi