TİCARET HUKUKU 3/B

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun başlangıç hükümlerini, birinci kitabı olan ticari işletme hukukuna ve ikinci kitabı olan şirketler hukukuna ilişkin kuralların ve bu kuralların uygulanması ile ilgili özellikler ve sorunların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda tacir kavramı tacir olmaya bağlanan sonuçlar, ticarî iş ve ticarî işe bağlanan hükümler, ticarî defterler, ticaret sicili, ticarî işletme gibi konular incelenmekte; ayrıca tüzel kişi ticaret şirketleri ve özellikleri, özelikle anonim şirket çerçevesinde kapsamlı olarak açıklanmaktadır.