Çift yıldızlar yıldızların en önemli parametrelerinden biri olan kütlenin hesaplanmasında yoğun bir şekilde kullanılan sistemlerdir. Yıldızlar hakkında bilgimizin büyük bir kısmı bu tür sistemlerin analizlerinden elde edilmektedir. Ders genel olarak çift yıldızların keşfedilme yöntemlerine göre bir sınıflamayı dikkate alarak Görsel ve İnterferometrik, Tayfsal ve Fotometrik Çift Yıldızların gözlemlerinden yararlanarak yıldızların fiziksel ve geometrik (yörünge) parametrelerinin ne şekilde hesaplandığını içermektedir. Bu yöntemlere ilişkin denklemlerin çıkarılması ve kullanılmasına yönelik çeşitli uygulamalar ve ödevler ile ders desteklenmektedir.