Dersin amacı, dersi alan öğrencilerin bir eğitimci, işyeri personel/insan kaynakları yöneticisi ve iş arayan bireyler açısından iş-eğitim ilişkilerini, iş arama, bulma ve başvurma, işe girme ve sürdürme konularındaki davranış ve beklentilerin neler olabileceğini, çalışma yaşamında ortaya çıkan sorunları anlamalarını ve bu süreçler içinde kullanılan temel teknikleri tanımalarını sağlamaktır.