Bu ders kapsamında, Osmanlı ve Türkiye modernleşmesinin medyayı biçimlendirme şekilleri ve medyada temsili incelenecektir. Osmanlı’da basının ortaya çıkışından günümüze kadar, modernleşme ve batılılaşma çabasının, küresel ve yerel düzeyde siyasal, ekonomik ve sosyal değişimler çerçevesinde geçirdiği aşamalar önce basını ve daha sonra medyayı da etkileme biçimleri ile birlikte ele alınacaktır. Bu çabanın  günlük gazeteler, süreli yayınlar, kitaplar, sinema ve radyo ve televizyon alanlarındaki yansımaları ile söz konusu medyanın bu çabaya yaptığı katkı veya muhalefet, örnekler üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca, basın/medya sektörüne getirilen yeniliklerin taşıyıcısı ve uygulayıcısı olan patronlar, yayın yönetmenleri, editörler, muhabirler ve yazarlar/çizerlerin gazetecilik pratikleri ile ürünler üzerinde durulacaktır.