EFS5022 Sosyal Teori ve Eğitim

Öğrencilere sosyal teori ile eğitim arasında ilişkiyi ve bu teorilerin eğitim araştırmalarında nasıl kullanılacağını aktarmak bu dersin temelini oluşturmaktadır. Aydınlanma Çağı; Pozitivizm ve Comte; Çatışma Kuramı ve Marx; İşlevselcilik ve Durkheim; Modernism; Sembolik Etkileşimcilik; Yapısalcılık; Fenomenoloji; Etnometodoloji; Postmodernizm üzerinde durulması planlanan temel kuramsal yaklaşımlardır.


Eğitimci: Mustafa Sever