Toprak İyileştirme Yöntemleri dersi, Toprak koşullarında tarımsal ve çevresel insan etkisi ile meydana gelen değer kayıplarını toprak yönetimindeki hedeflere paralel olarak telafi etmek ve toprak kaynağını iyileştirmek üzere geliştirilmiş çeşitli strateji içerir.  Bu stratejiler toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden birini veya çoğu durumda tamamını geliştirici önlem ve uygulamalarla ilgilidir. Öğrencilere Türkiye ve farklı ülke koşuşarından toprak sorunları ve iyileştirme projeleri ile ilgili somut örnekler verilir.