Temel gereksinimlerin saptanması ve bakım planı uygulamaları, Yatak yapma ve pozisyon verme uygulamaları, Cilt bakımı, el ve ayak bakımı, tırnak bakımı uygulamaları, Hayati bulgular, ölçme, değerlendirme ve kaydetme, İdrar inkontinansında bakım uygulamaları ve üriner kateter uygulaması, Gaita inkontinansı ve bakım uygulamaları, Oral alımı bozulmuş hastalarda oral yol ve gavajla besleme uygulamaları, Yara bakımı ve pansuman yapma uygulamaları, Oral ilaç uygulamaları, Parenteral ilaç uygulamaları, Yaşlıya ve aileye/bakım vericilere eğitim verme, Vaka örnekleri ile çalışma.