Acil hastalıklar bilgisi ile acil hastalara yaklaşım ve yönetim için gerekli olan tutum ve becerileri kazandırmaktır.