Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler ve yaşlılarda sık görülen nörolojik hastalıklar, Yaşlılığa bağlı psikolojik değişiklikler ve yaşlılarda sık görülen psikiyatrik hastalıklar, Yaşlılığa bağlı endokrin değişiklikler ve yaşlılarda sık görülen endokrinolojik hastalıklar, Yaşlılığa bağlı immün sistem değişiklikleri ve yaşlılarda sık görülen infeksiyon hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar, Yaşlılığa bağlı üriner sistem değişiklikleri ve yaşlılıkta sık görülen üriner sistem hastalıkları, Yaşlılığa bağlı genital sistem hastalıkları ve sık görülen genital hastalıklar, Yaşlılığa bağlı duyu organlarındaki değişiklikler ve duyu organlarına yönelik sık görülen hastalıklar.