Ziraat Fakültesi 1veya 2 sınıf öğrencileri için temel toprağın tanımı ve oluşumu, temel fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler, toprak sınıflaması, toprak ve su koruma, bitki besleme ve gübreleme, toprak kirliliği ve ıslahı bilgileri verilecektir