RPE307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

Öğrencilerin mesleki rehberlik ve danışma alanının temel kavramları, belli başlı kuramları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olması ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu dersi alan öğrencilerin dönem sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

·         Meslek, iş ve kariyer kavramlarını tanımlayabilir,

·         Kariyer danışmanlığı alanındaki paradigma değişikliklerini kavrar,

·         Kariyer danışmanlarının yeterliklerini sıralayabilir,

·         Kariyer gelişim sürecini etkileyen psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik faktörlerin neler olduğunu bilir,

·         Kariyer danışmanlığı kuramlarının temel varsayımları, yaklaşımları ve tekniklerini bilir ve kariyer danışmanlığı süreçlerinde bu kuramlardan yararlanır,

·         Kariyer planlama sürecinin evrelerini bilir ve her evrede kariyer danışmanlarının görevlerini açıklar,

·         İstidam becerilerinden olan iş arama tekniklerini tanır, etkili özgeçmiş yazma yöntemlerini bilir ve iş mülakatlarında başarılı olmanın yollarını açıklar.

Eğitimci: Metin Pişkin