Türk eğitim Sisteminin tarihsel gelişimi, eğitim sisteminin öğeleri ve aralarındaki ilişkiler, sosyal bir sistem olarak okul, sistemin temel özellikleri. Türk eğitim Sisteminin genel ilkeleri: Genellik ve Eşitlik Bireyin ve toplumun gereksinimleri Yöneltme Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkan Eşitliği Süreklilik Atatürk İnkilap ve İlkeleri Demokrasi Eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma Eğitim Okul-Aile İşbirliği Her Yerde Eğitim.