Araştırma Projesi*

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri
toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma