Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretme ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın yararları ve önemi, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini arttırmada öğretmenin görev sorumlulukları, öğretmen yeterliliklerinin öğretimi amaçlanmaktadır.  Öğretimin hedefi ise; mesleğe hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanla ilgili kapsamlı bilgilenme ve başka uygulama alanlarına aktarabilmelerini sağlamaktır