Anadolu Göçer Kültürü

Bu ders uyum ve beslenme stratejisi olarak göçebeliğe ilişkin (göçebelik –nomadizm- ve göçebe çobanlık/hayvancılık -pastoral nomadizm- ) kavram ve sınıflamaları; Anadolu göçer kültürünün tarihî, coğrafî ve kültürel temelleri, etkilendiği kaynakları; halk kültürümüz içindeki yeri ve önemini, göçerlikte yerleşme, barınma, beslenme konularını içermektedir. Derste Anadolu etnografyasında göçer kültürü halkbilimsel yaklaşımlar temelinde ele alınacak; tarih, toplum, pastoralizm ve maddi kültür boyutlarıyla analiz konusu yapılacaktır. Dersin amacı; bu zengin kültürel birikimi, bir etnolojik çerçeve içine yerleştirerek açımlamaktır. 

Eğitimci: M. Muhtar Kutlu