Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Duygudurumun belirli bir süre boyunca ve kişinin işlevselliğini bozacak bir biçimde çökkün olması durumunu tanımlar. Depresyon yalnızca bireyi değil toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Birinci basamakta tedavi edilmelidir.