Bu derste yumurtanın döllenmesinden itibaren insanın büyüme ve gelişme sürecinde geçirdiği değişimler ve bu değişimlerin insan vücudundaki biyolojik ve fiziksel özellikleri etkilemesi öğretilmektedir.  Büyüme ve Gelişmeyi etkileyen etmenler ayrı ayrı değerlendirilmektedir.  Büyüme ve gelişme hakkında ortaya atılan teoriler de dersin amaçlarındandır.