TUR327 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI

Türkiye Türkçesinin ağız bölgeleri, sınıflandırılma ilkeleri ve bu konuda yapılan çalışmaların tarihçesi verildikten sonra, ana ağız gruplarının temel özellikleri, birbirlerinden farklı yönleri açıklanır; her üç bölgeden seçilmiş metinler üzerinde ses değişmeleri, biçim özellikleri ve söz varlığı kendi içerisinde ve ölçünlü dille karşılaştırılarak işlenir.