ECZ 965 Farmasötik Ürünler için İyi İmalat Uygulamaları-GMP

İyi İmalat uygulamalarının ilaç üretimindeki önemini,  ilgili tanımlamaları öğretmek, ilacın emniyetli, etkin ve kaliteli üretiminde cGMP’nin etkisini anlatmak, tüm dünyada uygulanmakta olan farklı GMP kılavuzlarını karşılaştırmalı olarak incelemek. Ülkemizde uygulanan cGMP kılavuzunun maddeler halinde  incelenerek örneklerle değerlendirilmesi, iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) ve iyi klinik uygulamalarının (GCP) tanımlamaları ve içeriklerin başlıklar halinde incelenmesi. İlaçta kalite bilgisi, ilgili kılavuzlar ve GMP uyumlu kaliteli ilacın üretilmesinde bu kılavuzların önemi hakkında bilgilendirmek.