İLE 105- Sosyoloji I

Bu derste günümüz toplumsal hayatının ana çerçevesini oluşturan modenlik ve modernleşmenin temel bileşenlerini teşkil eden bilim/bilimsel düşünce, ulus-devlet ve kapitalizmin çarpıcı toplumsal sonuçlar ortaya koyduğu 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında "toplumsal hayat ve değişim" üzerine sosyolojik bir tahayyül eksenindeki düşünüşün ilk örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda klasik sosyolojinin üç önemli figürü olarak bilinen Emile Durkheim, Karl Marx ve Max Weber'in modernliğe yönelik yürüttükleri tartışmalar masaya yatırılmakta ve bunların bugünkü sosyoloji disiplini için halen geçerliliğini koruyan kavramlarına açıklık getirilmektedir.    
Eğitimci: Cenk Saraçoğlu