İLE405 Haber Sosyolojisi

Bu ders öğrencilerin haber üzerine bir sorgulama başlatabilmelerine yöneliktir. Bu sorgulamaların kavramsal alt yapısı, habere ilişkin liberal, marksist ve fenomenolojik olmak üzere farklı yaklaşımlar üzerinde tartışmalar yürütülerek sağlanmaktadır. Özellikle haberin nesnel ve tarafsız olmasını öne çıkaran liberal haber anlayışı ile haberin ideolojik ve gerçekliği kurucu doğasını öne çıkaran eleştirel yaklaşımlar ilişkisel olarak ele alınmaktadır. Bir bilgi türü ve medya ürünü olarak haber, üretim süreci, metnin kendi yapısı ve okurların/izleyicilerin haberle kurduğu ilişkiler bakımından incelenmektedir. Ayrıca yeni medya teknolojisinin haber üretimi, metin ve okur üzerindeki dönüştürücü etkileri de gözden geçirilmektedir.

Eğitimci: Çiler Dursun