Bu seçmeli derste hedeflenen Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ndeki öğrencilerin sayısal çözümleme becereilerini geliştirmek, karşılaştıkları problemlere sayısal ve istatistiksel yöntemlerle yaklaşmaları konusunda yardımcı olmak ve bu problemleri sayısal çözümleme teknikleri kullanarak nasıl çözeceklerini öğretmektir.